Kaynakça

 

12 Mart Sonrası Hükümet Faaliyetleri (12 Mart 1971-12 Mart 1973), Ankara: T.C. Başbakanlık Basın Merkezi, 1973.

12 September in Turkey: Before and After, Ankara: General Secretariat of the National Security Council, 1982.

27 Mayıs Askeri Darbesinde Gerçeği Savunan Yazarlar ve Yazıları, Ankara: Demokratlar Kulübü Yayınları, 1996.

Abalıoğlu, Nadir Nadi, 27 Mayıstan 12 Marta, İstanbul: Sinan Yayınları, 1972.

Akalın, Cüneyt, Uluslararası İlişkiler Ortamında 27 Mayıs Müdahalesi, İstanbul: Galatasaray Üniversitesi.

Akça, İsmet, “Türkiye’de Darbeler Kapitalizm ve Demokrasi(sizlik)” Cumhuriyet Tarihinin Tartışmalı Konuları, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. 2013. s.49-71

——,Militarism, capitalism and the state: Putting the military in its place in Turkey,  Doktora Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, 2006.

Akyaz, Doğan, Askeri Müdahalelerin Orduya Etkisi: Hiyerarşi Dışı Örgütlenmeden Emir Komuta Zincirine, İstanbul: İletişim Yayınları, 2002.

Alkan, Türker, 12 Eylül ve Demokrasi, İstanbul: Kaynak Yayınları, 1986.

Alpat, İnönü, Hamamböcekleri, Ateştopu ve Askerler: 28 Şubat Sürecinde Türkiye, İzmir: Mayıs Yayınları, 1999.

Altan, Mehmet, Darbelerin Ekonomisi, İstanbul: Afa Yayınları, 1990.

Altuğ, Kurtul, 12 Mart ve Nihat Erim Olayı, Gün Yayınları , 1973.

Anadol, Kemal, Oniki Eylül Günleri, İstanbul: Yalçın Yayınları, 1987.

Arcayürek, Cüneyt, Bir İktidar, Bir İhtilal, 1955-1960, Ankara: Bilgi Yayınevi, 1985.

Aydın, S.,Taşkın Y. 1960lardan Günümüze Türkiye Tarihi,İletişim Yayınları, 2014, İstanbul.

——, Demirel Dönemi 12 Mart Darbesi, 1965-1971, İstanbul: Bilgi Yayınevi, 1985.

 ——, Müdahalenin Ayak Sesleri, 1978-1979, İstanbul: Bilgi Yayınevi, 1985.

——, Demokrasi Dur: 12 Eylül 1980 (Nisan 1980-Eylül 1980), Ankara: Bilgi Yayınevi, 1986.

——, Darbeler ve Gizli Servisler: 1950-1988, Ankara: Bilgi Yayınevi, 1995.

Aybar, Mehmet Ali, 12 Marttan Sonra, İstanbul: Sinan Yayınları, 1973.

Balcı, Muharrem, MGK ve Demokrasi: Hukuk, Ordu, Siyaset, İstanbul: Yöneliş Yayınları 1998

Barlas, Mehmet, Türkiyede Darbeler ve Kavgalar Dönemi, İstanbul: Birey Yayınları, 2000.

Başkaya, Fikret, Yediyüz, Osmanlı Beyliğinden 28 Şubata: Bir Devlet Geleneğinin Anatomisi, Ankara: Ütopya Yayınevi, 1999.

Belen, Fahri, Ordu ve Politika: Ordu İhtilalleri, Askeri Diktatörlükler, Anarşinin Kaynakları, Bölücü Hareketler, İstanbul: Bakış Matbaası, 1971.

Belge, Murat, 12 Yıl Sonra 12 Eylül, İstanbul: Birikim Yayınları, 1992.

Beyaz Kitap, Ankara: Milli Savunma Bakanlığı, 1998.

Birand, Mehmet Ali, 12 Eylül: Saat: 04.00, İstanbul: Karacan Yayınları, 1984.

Can Dündar ve Bülent Çaplı, 12 Mart: İhtilalin Pençesinde Demokrasi, Ankara: İmge Kitabevi, 2000.

Bostancı, Muammer Yaşar, Zincirbozan Günleri, İstanbul: Tekin Yayınevi, 1986.

——, 1960, Acılı Günler, İstanbul: Yaylacılık Matbaası, 1987.

Bölügiray, Nevzat, Sokaktaki Asker: Bir Sıkıyönetim Komutanının 12 Eylül Öncesi Anıları, İstanbul: Milliyet Yayınları, 1989.

——, 28 Şubat Süreci, İstanbul: Tekin Yayınevi, 1999.

Burçak, Rıfkı Salim, İdamların İçyüzü: Adnan Menderes-Fatin Rüştü Zorlu-Hasan Polatkan, Ankara: Demokratlar Kulubü, 1997.

Cem, İsmail, 12 Mart, İstanbul: Cem Yayınevi, 1973.

Cemal, Hasan, 12 Eylül Günlüğü: Tank Sesiyle Uyanmak, Ankara: Bilgi Yayınevi, 1986.

——, Demokrasi Korkusu: 12 Eylül Günlüğü, İstanbul: Doğan Kitapçılık, 2000.

Cevizoğlu, M. Hulki, 28 Şubat Bir Hükümet Nasıl Devrildi, İstanbul: Beyaz Yayınları, 1998.

Cizre, Ümit, AP-Ordu İlişkileri, İstanbul: İletişim Yayınları, 2002.

Çiçek, Hikmet (haz.), İrticaya Karşı Genelkurmay Belgeleri, İstanbul: Kaynak Yayınları, 1997.

Değer, M. Emin, CIA Kontr-gerilla ve Türkiye, Ankara: Çağ Matbaası, 1979.

Donat, Yavuz, Öncesi ve Sonrasıyla 28 Şubat, Ankara: Bilgi Yayınevi, 1999.

Erdoğan, Mustafa, 28 Şubat Süreci, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 1999.

Erkanlı, Orhan, Askeri Demokrasi: 1960-1980, İstanbul: Kuşak Basımevi, 1987.

Evren, Kenan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kenan Evrenin Söylev ve Demeçleri, Ankara: T.B.M.M., 1981.

——, Kenan Evrenin Anıları, Milliyet Yayınları, 1990.

Fidel, Kenneth, Social Structure and Military Intervention: The 1960 Turkish Revolution, Saint Louis, Washington: Washington University, 1969.

Genç, Süleyman, 12 Marta Nasıl Gelindi: Bir Devrin Perde Arkası 1960-1971, Ankara: İleri Yayınları, 1971.

Gençosman, Kemal Zeki, İhtilal Meclisi, İstanbul: Hür Yayınevi, 1980.

Gevgilili, Ali, Türkiyede 1971 Rejimi: Tarım Toplumundan Sanayi Toplumuna Geçiş Aşaması, İstanbul: Milliyet Yayınları, 1973.

Giritli, İsmet, 27 Mayıstan İkinci Cumhuriyete, İstanbul: Milli Gençlik Teşkilatı, 1961.

Göksu, Sadık (haz.), Darbeler, Demirkıratlar ve 27 Mayıs: Derleme ve Araştırma, İstanbul: Anahtar.

Göktürk, Hakkı, 27 Mayıs ve Yeni Kemalizm, Ankara: Ayyıldız Matbaası, 1961.

Güler, Aydemir ve Kemal Okuyan, Asker Partisi Ne İstiyor?, İstanbul: Gelenek Yayınevi, 1998.

Günver, Semih, Fatin Zorlu Rüştü’nün Hikayesi, Ankara: Bilgi Yayınları, 1985.

Gürkan, Celil, 12 Marta Beş Kala, İstanbul: Tekin Yayınevi, 1986.

Gürsoy, Yaprak, Türkiye’de Sivil-Asker İlişkilerinin Dönüşümü, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları Güvenlik Çalışmaları Dizisi, 2013.

Hale, William M., Turkish Politics and the Military, London, New York: Routledge,1994.

——, 1739dan Günümüze Türkiyede Ordu ve Siyaset, çev. Ahmet Fethi, İstanbul: Hil Yayınları, 1996.

Heper, Metin ve Ahmet Evin (der.), State, Democracy, and the Military: Turkey in the 1980s, Berlin, New York: W. de Gruyter, 1988.

Ilıcak, Nazlı, 15 Yıl Sonra: 27 Mayıs Yargılanıyor, İstanbul: Kervan Yayınları, 1975.

——, 12 Mart Cuntaları: Demokrasinin Sırtındaki Hançer, İstanbul, 1986.

İba, Şaban, Ordu Devlet Siyaset, İstanbul: Çiviyazıları, 1998.

——, Milli Güvenlik Devleti, İstanbul: Çiviyazıları, 1999.

İleri, Rasih Nuri, Örtülü Ödenek: 27 Mayıs Menderesin Dramı, İstanbul: Scala Yayıncılık, 1996.

Jandarma Etiği: Meslek Ahlakı, Ankara: Jandarma Okullar Komutanlığı, 2001.

Jenkins, Gareth, Context and Circumstance: the Turkish Military and Politics, Oxford,New York: Oxford University Press for the International Institute for Strategic Studies, 2001.

Karaca, Emin, 12 Eylül’ün Arka Bahçesinde: Avrupadaki Mültecilerle Konuşmalar, İstanbul: Gendaş, 2001.

Kazan, Şevket, Öncesi ve Sonrasıyla 28 Şubat, 1999.

Kekeç, Ahmet, CIA ve 12 Eylül: Bir İhtilalin Romanı, İstanbul: Emre Yayınları.

Kili, Suna (der.), 27 Mayıs 1960 Devrimi, Kurucu Meclis ve 1961 Anayasası, İstanbul:Boyut Kitapları, 1998.

Kongar, Emre, 12 Eylül ve Sonrası, İstanbul: Say Yayınları, 1987.

——, 12 Eylül Kültürü, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1993.

——, 28 Şubat ve Demokrasi, İstanbul: Remzi Kitabevi, 2000.

Koryan, Rita, “The Role of the Military in Turkish and Egyptian Politics: A Comparative Analysis”, Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, 2001.

Mazici, Nursen, Türkiyede Askeri Darbeler ve Sivil Rejime Etkileri, İstanbul: Gür Yayınları, 1989.

Mehmed, Kemal, Bu Darbeler Kimin İçin?, İstanbul: Cem Yayınları, 1986.

Mumcu, Uğur, 12 Eylül Adaleti, İstanbul: Tekin Yayınevi, 1993.

Oran, Baskın, Kenan Evrenin Yazılmamış Anıları, Ankara: Bilgi Yayınevi, 1989.

Özbudun, Ergun, The Role of the Military in the Recent Turkish Politics, Harvard.

Özdağ, Ümit, Ordu-Siyaset İlişkisi (Atatürk ve İnönü Dönemleri), Ankara: GündoğanYayınevi, 1991.

——, Menderes Döneminde Ordu-Siyaset İlişkileri ve 27 Mayıs İhtilali, İstanbul: Boyut Yayınları, 1997.

Özdemir, Hikmet, Rejim ve Asker, İstanbul: AFA Yayınları, 1989.

——, Sivil Cumhuriyet, İstanbul: Boyut Yayınevi, 1991.

Öztürk, O. Metin, Ordu ve Politika, Ankara: Gündoğan Yayınevi, 1993.

 ——, Türkiyede Asker ve İktidar, İstanbul: Yeni Yüzyıl.

Perin, Mithat, Yassıada Faciası, İstanbul: Dem, 1990.

Paker, E. B., Akça, İsmet Türkiye’de Ordu, Devlet ve Güvenlik Siyaseti, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2010.

Perinçek, Doğu, 28 Şubat ve Ordu, İstanbul: Kaynak Yayınları, 2000.

Pusat, Devrim, Ordu ve Siyaset: Militarizmin Tarihsel Sürekliliği, İstanbul: Nam Yayıncılık, 1996.

Serozan, Rona, Die Rolle des Militars in der Entwicklung der Turkei, Frankfurt: R. G.Fischer, 1986.

Tepedelenlioğlu, Nizamettin Nazif, Ordu ve Politika, İstanbul: Bedir Yayınları, 1967.

Toy, Erol, Ordu ve Politika: Deneme, İstanbul, 1989.

Turhan, Talat, Kontrgerilla Cumhuriyeti: Açıklamalar, Belgeler, Gerçekler, İstanbul: Tümzamanlar Yayımcılık, 1994.

Tuşalp, Erbil, Eylül İmparatorluğu: Doğuşu ve Yükselişi, Ankara: Bilgi Yayınevi, 1988.

Ünlü, Harun, Eğitime Eylül Darbesi: Milli Güvenlik Konseyinde Tartışmalar, 1980-1983, Ankara: Güldikeni Yayınları, 2001.

Üskül, M. Zafer, Siyaset ve Asker: Cumhuriyet Döneminde Sıkıyönetim Uygulamaları, İstanbul: AFA Yayınları, 1989.

Waiher, Gerhard, Militar und Entwicklung in der Türkei 1945-1973, Opladen: Leske Verlag, 1978.

Weiker, Walter Fritz, 1960 Türk İhtilâli, çev. Mete Ergin, İstanbul: Cem Yayınevi, 1967.

White Paper: Defense, Ankara: Ministry of National Defense, 1998.

Yetkin, Çetin, Türkiyede Askeri Darbeler ve Amerika, Ankara: Ümit Yayıncılık, 1995.

Yıldız, Abdullah (haz.), 28 Şubat: Belgeler, İstanbul: Pınar Yayınları, 2000.

Yılmaz, Veli, Eylül Hukuku ve Basın Özgürlüğü, İstanbul: Belge Yayınları, 1990.

Not: Bu kaynakçanın hazırlanmasında H. Emre Bağce, “Türk Siyasal Literatürü Üzerine Kısa Notlar,” Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, 2004, 225-266. başta olmak üzere çeşitli kaynaklardan yararlanılmıştır.